Vítajte na stránkach Reedukačného centra Mlynky - Biele vody


Reedukačné centrum Mlynky – Biele Vody sa nachádza v obci Mlynky, časť Biele Vody, okres Spišská Nová Ves, kraj Košický.
Zriaďovateľom zariadenia je Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Zádielska 1222/1, Košice.

V zariadení sú umiestnení klienti z celého Slovenska od 10 do 15 rokov veku, alebo do ukončenia povinnej školskej dochádzky.