Kontakt

 

REEDUKAČNÉ CENTRUM

Mlynky - Biele vody 267
053 76 Mlynky

Tel. riaditeľ: 053 / 4493 206
Tel. hospodársky úsek, sociálna pracovníčka: 053 / 4493 204 
Mobilný tel.: 0905 441 049

E-mail: bielevody.rc@gmail.com

  


www.ropk.sk - register ponúkaného majetku štátu