Verejné obstarávanie podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov.